Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ, nắm bắt tình hình dư luận trên địa bàn

1303

Thùy Linh
22-10-2021

Ngày 22-10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tại UBND quận Thanh Khê. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung ghi nhận nỗ lực của quận Thanh Khê trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa ổn định kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cho biết, hiện 45 phường tại 6 quận trên địa bàn thành phố đã ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định mới của Sở nội vụ. Mỗi quận huyện cần phải rà soát bổ sung đối với những điều kiện thực tế tại địa phương, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy... khi thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, trách nhiệm của các thành viên trong tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ, chú trọng thực hiện quy chế giám sát, phản biện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò của người đứng đầu, phải sâu sát với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, thành phố.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung Phải yêu cầu cần phải thực hiện nghiêm thực hiện đối thoại với nhân dân, công tác tiếp công dân định kỳ cũng như với cán bộ viên chức người lao động. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, nắm bắt tình hình dư luận, lưu ý tình trạng mất việc làm, giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập của người dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung yêu cầu phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ngay trong nội bộ cơ quan, quận Thanh Khê tiếp thu các kiến nghị của thành viên đoàn giám sát; khắc phục, hoàn thiện nội dung báo cáo để việc triển khai dân chủ ở cơ sở hiệu quả.

Ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Khê, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư đã tích cực vào cuộc thực hiện quyết liệt, bảo đảm các quy định về công tác phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực hỗ trợ lực lượng tham gia chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026; công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên nắm tình hình thực hiện tại cơ sở. Các cơ quan đơn vị địa phương đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chinh đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Qua đó, góp phần huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện tốt, giải quyết kịp thời và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã ảnh hưởng lớn đến công tác cải cách hành chính, công tác khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính của quận Thanh Khê. Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đã tổ chức đối thoại trực tiếp đối với người dân trong khu vực giải tỏa dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn… để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND quận. Đồng thời, đề nghị thành phố xem xét giải quyết những nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải tỏa của dự án.

Bên cạnh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, UBND quận Thanh Khê tiếp tục xây dựng cơ chế, hình thức cụ thể để nhân dân thực hiện việc giám sát ở cơ sở, gắn với cải cách hành chính, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân. Cùng với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, quận thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và công khai minh bạch các chế độ chính sách, các khoản thu chi ở cơ sở, thực hiện công tác giám sát đầu tư tại cộng đồng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

CÁC TIN KHÁC