THƯ CẢM ƠN

642


31-01-2018

      Từ tháng 9 năm 2016 cho đến nay, Ban biên tập Website thông tin của HĐND thành phố Đà Nẵng (http://dbnd.danang.gov.vn) đã nhận được nhiều tin hoạt động, một số bài viết nghiên cứu, trao đổi của lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và các cộng tác viên là chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND một số quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố. Ban biên tập Website xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia góp ý về giao diện Website cũng như sự tích cực tham gia, đóng góp tin, bài của lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và các cộng tác viên. Sự cộng tác tích cực của quý vị đã giúp cho Ban biên tập thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tính hiệu quả hoạt động của Website, duy trì số lượng tin, bài định kỳ hàng tháng và đặc biệt đã thu hút được sự theo dõi, truy cập, khai thác thông tin của đại biểu HĐND các cấp, của dư luận và cử tri thành phố.

     Vào đầu năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương nâng cấp Website thông tin của HĐND thành phố thành Cổng thông tin điện tử của HĐND thành phố Đà Nẵng. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Website thông tin của HĐND thành phố nói chung và hoạt động đăng tải tin, bài một cách chất lượng nói riêng, trong thời gian đến, Ban biên tập Website rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự cộng tác của quý vị là chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện, xã, phường và các bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi của lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND quận, huyện, xã, phường.

                                                                                                            Trân trọng./.

                                              

CÁC TIN KHÁC