THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 5 (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

637


30-01-2018

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về Kỳ họp thứ 5 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố 
Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

      Căn cứ quy định tại Điều 80, 84 và 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bàn bạc, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Kỳ họp được tiến hành trong một buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 và bế mạc lúc 9 giờ 30, ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường HĐND thành phố số 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

     Về thành phần tham dự kỳ họp gồm có: 
     - Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa IX (có mặt 48/49 đại biểu, vắng 01 đại biểu có lý do).
     - Chủ tọa kỳ họp: Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
     - Thư ký kỳ họp: 
     + Ông Lê Đức Viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố;
     + Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Dân nguyện.
     Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các vị đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, cụ thể như sau: 
     - Số đại biểu đồng ý bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).
     - Số đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).
     Sau kỳ họp, căn cứ theo Điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân đã họp thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX. 
     Trên đây là Thông cáo Báo chí của Thường trực HĐND thành phố về  Kỳ họp thứ 5 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 24 tháng 11 năm 2017./.
                                                                           THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

CÁC TIN KHÁC