Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4 trước kỳ họp cuối năm 2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

929

Ban Biên tập
17-09-2018

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố và tiếp thu ý kiến cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4 trước kỳ họp cuối năm 2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn), cụ thể như sau:

     1. Nội dung:

     a) Phần 1: Giải trình về kết quả thực hiện kết luận tại các Chương trình “HĐND với cử tri” lần 1, 2 và 3; đồng thời, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình.

     b) Phần 2: Giải trình về kết quả thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”, cụ thể:

     - Kết quả thực hiện các dự án ký kết tại diễn đàn Thu hút đầu tư năm 2017.

     - Kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi tọa đàm mùa Xuân và gặp mặt của Thành ủy năm 2018.

     2. Thời gian tổ chức:

     Chương trình dự kiến tổ chức vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 10 năm 2018 - thứ ba (01 buổi sáng).

     3. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

     Từ ngày ban hành Thông báo này đến lúc diễn ra chương trình, cử tri có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố đến Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp chuyển UBND thành phố xử lý, thông qua các địa chỉ sau:

     - Đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri thành phố: (0236)-3.888.888;

     - Bộ phận tiếp công dân của HĐND thành phố (địa chỉ số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

     - Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến cử tri: ykiencutri@danang.gov.vn.

     Thường trực HĐND thành phố đề nghị Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố và Cổng Thông tin điện tử thành phố thông báo rộng rãi để cử tri thành phố biết, quan tâm theo dõi và tham gia./.

CÁC TIN KHÁC