Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố

928

Ban Biên tập
17-09-2018

     Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Văn phòng HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 9 năm 2018, như sau:

     - Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2018.

     - Địa điểm: Phòng tiếp công dân, Trụ sở HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

     Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố tại 51A, Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 21 tháng 9 năm 2018.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố kính thông báo./.

CÁC TIN KHÁC