THÔNG BÁO KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

950

Ban biên tập
16-10-2018

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác.

     Kỳ họp sẽ tiến hành trong 01 buổi; khai mạc vào lúc 14 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2018 (chiều thứ Sáu) tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng. 

     Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên website của HĐND thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Kỳ họp thứ tám).

     Đề nghị Quý cơ quan Báo, Đài thông báo cho nhân dân được biết.

CÁC TIN KHÁC