THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1263

Nguyễn Thị Thảo
01-09-2021

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) để cho ý kiến về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và báo cáo một số chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa X, cụ thể như sau:

     1. Về thời gian, địa điểm và thành phần mời tham gia kỳ họp

     Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố được tổ chức trong 01 buổi, sáng thứ Tư, ngày 01 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42, đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

     Về thành phần mời tham dự kỳ họp: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ.

     2. Về nội dung Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố

     a) Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định từ đầu tháng 5/2021 đến nay, thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, từ ngày 16/8/2021, thành phố đã áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu thì yên ở đó”. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã có những biện pháp quyết đoán, hợp lý, đúng hướng.

     Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, tuy trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhưng do yêu cầu cấp thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch và công tác cán bộ; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng, đó là:

     - Thứ nhất, HĐND thành phố nghe báo cáo các chính sách đã được Thường trực HĐND thành phố quyết định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay và thảo luận về công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến.

     - Thứ hai, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự, bầu 02 chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

     b) Tại phiên họp, HĐND thành phố đã thông qua Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc quyết định các chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay; Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện chính sách Thường trực HĐND thành phố đã quyết định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay; thảo luận về công tác công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến.

     c) Các vị đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó      Chủ tịch UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả cụ thể như sau:

- Ông Trần Phước Sơn, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý là  48/50/52 đại biểu, đạt tỷ lệ 92,31%  (so với tổng số đại biểu HĐND thành phố);

     - Bà Ngô Thị Kim Yến, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý là  49/50/52 đại biểu, đạt tỷ lệ 94,23% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     d) Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng các đồng chí đã được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và tin tưởng rằng, các đồng chí bằng kinh nghiệm, năng lực của bản thân sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri thành phố, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, khoa học, sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

     Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, HĐND thành phố đã thống nhất giao Thường trực HĐND thành phố quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giữa hai kỳ họp và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất ban hành kịp thời các chính sách để đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố, được dư luận xã hội đánh giá cao. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt các chính sách này để sự hỗ trợ của thành phố đến với người dân được nhanh chóng, kịp thời, góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, cần lưu ý việc đảm bảo công bằng trong các chính sách, mở rộng đối tượng thụ hưởng. Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu, các đại biểu cần tập trung giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện.

     Thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2021 chỉ còn hơn 3 tháng, khối lượng công việc theo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 là rất lớn; đồng thời, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra cho thành phố nhiều khó khăn, thách thức. Mục tiêu hàng đầu trong thời gian đến vẫn là ưu tiên công tác phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm sớm khống chế được dịch bệnh, đưa cuộc sống sang trạng thái bình thường mới. Do đó, đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch; đồng thời, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm 2021; quan tâm hỗ trợ ở mức cao nhất có thể để duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

     Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết./.

CÁC TIN KHÁC