Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1252

Nguyễn Thị Thảo
13-08-2021

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, cụ thể như sau:

     1. Về thời gian, địa điểm

     Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện nay, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố được tổ chức trong 01 ngày (thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021), theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính là Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố và các điểm cầu tại Trung tâm Hành chính thành phố, các phòng họp trực tuyến tại 7 quận, huyện.

     2. Về nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố

     2.1. Về chương trình phiên họp buổi sáng:

     a) Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định những tháng đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện khá tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội, nhất là trong 04 tháng đầu năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là từ tháng 7/2021, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, lây lan rộng với mức nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố dẫn đến phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gây nhiều ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, đời sống của người dân và sự ổn định của xã hội.

     Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương, nhất là cấp chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nỗ lực, trách nhiệm rất cao để vượt qua khó khăn, đạt được một số kết quả tích cực trong phòng chống dịch và điều hành kinh tế - xã hội. Đồng thời hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái, sự chia sẻ, đồng thuận, cảm thông của người dân, cũng như cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã và đang cùng thành phố cố gắng vượt qua những thách thức, khó khăn mang tính lịch sử này; biểu dương và gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 đang ngày đêm không ngại gian khó, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ.

     Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý các vị đại biểu tập trung nghiên cứu sâu, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh; quan tâm cho ý kiến về kế hoạch, giải pháp, nguồn lực về đầu tư công trong 5 năm đến; phản ánh và đề xuất rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong thực hiện các nghị quyết, các cam kết, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

     b) Tại phiên họp, HĐND thành phố đã thông qua các báo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố; các báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo HĐND thành phố về kết quả Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã trình bày Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

     c) Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, bài bản của Thường trực HĐND thành phố, nhất là việc áp dụng hình thức trực tuyến và rút ngắn thời gian của kỳ họp để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. Kỳ họp được tổ chức đảm bảo các nội dung quan trọng đã nêu ra.

     Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố tập trung thảo luận, bàn các giải pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố trong thời gian đến; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh để đề xuất, triển khai các biện pháp phù hợp; kể cả áp dụng các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để phòng chống dịch trên nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” nếu tình hình dịch bệnh không giảm trong 04 ngày tiếp theo.

     Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp theo các quy định của Trung ương và thành phố; hoàn thành việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị các vị đại biểu thảo luận, đưa ra giải pháp cụ thể để huy động tối đa các nguồn lực, đảm bảo tính khả thi gắn với trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành và địa phương có liên quan.

     Đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh những nghị quyết, văn bản đã ban hành nhưng không còn phù hợp, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là về cơ chế, chính sách, về tài chính, đầu tư, an sinh xã hội; lựa chọn các vấn đề nội dung, giải pháp, phát triển kinh tế trọng tâm, trọng điểm mang tính lâu dài, phát huy nội lực của thành phố; nghiên cứu cho thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số… để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian đến.

     d) HĐND thành phố đã thực hiện quy trình bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố.

     2.2. Về chương trình phiên họp buổi chiều:

      a) Phát biểu tiếp thu, giải trình tại kỳ họp, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh:

     UBND thành phố đã chỉ đạo điều hành với quyết tâm đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép. Trong 7 tháng đầu năm, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2 nghìn tỷ đồng; cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 150 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 61,55% dự toán; UBND thành phố đã giao hơn 8,5 nghìn đầu việc đến các sở ngành và tỷ lệ hoàn thành đạt gần 80%; công tác an sinh xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến đời sống người dân thành phố.

     Tuy nhiên, với biến chủng mới Delta có tốc độ lây lan nhanh, sau khi bùng phát trở lại vào ngày 10/7/2021, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc Covid-19; thành phố cũng đã có những quyết sách kịp thời, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch, quyết tâm đi nhanh hơn dịch, để ngăn chặn đà lây lan; siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 05 của UBND thành phố.

     Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021 UBND thành phố sẽ tập trung kiện toàn bộ máy Lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong điều kiện hiện nay, cụ thể: Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết số 119/2020/NQ-QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; triển khai quy hoạch chung và xây dựng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030; quyết tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư; khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm đảm bảo các quy định, yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự án...; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách; hộ nghèo, cận nghèo; chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp trên địa bàn; bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân…; đẩy mạnh phân cấp công tác quản lý cho các sở, các quận, huyện; đặc biệt là ủy quyền tối đa những thẩm quyền của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố cho các sở, UBND các quận, huyện, gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhằm cải cách hành chính.

     b) HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 Nghị quyết trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao (Danh mục Nghị quyết đính kèm), đặc biệt là đã thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 với các giải pháp trọng tâm, cụ thể về chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội vụ; tập trung cao độ, ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch, gắn với duy trì và cơ bản ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; có giải pháp ứng phó kịp thời, đồng bộ, phù hợp, sớm khống chế dịch bệnh để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời Kỳ họp đã thông qua một số nội dung hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bàn hàng cho tiểu thương tại các chợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết để phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ miễn học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19…

     c) Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh với tinh thần tích cực, khẩn trương, sau 1 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, rút ngắn được 2 ngày so với dự kiến trước kỳ họp để nhiều vị đại biểu, lãnh đạo dành thời gian chỉ đạo và tham gia công tác phòng chống dịch. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết và nhiều vấn đề quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành, cùng vào cuộc trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, nhất là thể hiện sự quyết tâm cao trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh hiện nay.

     HĐND thành phố đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và 18 nghị quyết quan trọng khác. HĐND thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND thành phố và các quận huyện, xã phường với những giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển KTXH, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. HĐND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong một số lĩnh vực, chỉ ra những nguy cơ, thách thức của thành phố phải đối mặt trong thời gian đến, và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2021 để UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

     Thời gian còn lại của năm 2021, HĐND thành phố thống nhất giao UBND thành phố chủ động đề xuất, báo cáo Thường trực HĐND thành phố quyết định một số biện pháp, chính sách theo thẩm quyền của HĐND thành phố trước khi triển khai thực hiện và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất; đề nghị UBND thành phố và các quận huyện thực hiện tốt 2 nhiệm vụ song song, đồng hành là đảm bảo “sinh mệnh” và “sinh kế” cho nhân dân; quyết tâm thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất so với mục tiêu 2,33%; quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đảm bảo tiến độ cho các nhiệm vụ, dự án, đề án mang tính nền tảng, động lực và dành cơ hội cho sự phát triển sắp đến của thành phố; đề nghị UBND thành phố cần có kế hoạch cụ thể, khả thi để thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực, cân đối kế hoạch vốn, nhất là nguồn thu từ sử dụng đất, phải xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm và cả giai đoạn và danh mục các công trình trọng điểm, động lực trong giai đoạn tới; quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và an toàn xã hội; tập trung giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động sau dịch COVID-19; xây dựng Đề án tiếp tục thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; triển khai sớm việc xây dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, báo cáo HĐND thành phố tại phiên họp cuối năm; triển khai hiệu quả Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; khai thác và tận dụng tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị trong quản lý điều hành, trong đó tăng cường phân cấp, phân quyền trong việc quyết định đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và các trình tự có liên quan.

     Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết./.

     Thông tin liên hệ khi cần thiết:

     Đồng chí: Trần Văn Hấn. Chức vụ: Chánh Văn phòng.

     Điện thoại: 0906.146.859

     Email: hantv@danang.gov.vn

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÁC TIN KHÁC