THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 17 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1154

Nguyễn Thị Thảo
19-04-2021

Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

- Về thành phần tham dự tại kỳ họp: Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; các Ủy viên UBND thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chủ tọa kỳ họp: Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục để rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 28 nội dung báo cáo, tờ trình do UBND thành phố, các Ban HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp; đã phân tích kỹ, bàn bạc, thống nhất và thông qua 09 Nghị quyết (phụ lục đính kèm) với tỷ lệ thống nhất cao, đặc biệt Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Thái Bá Cảnh, ông Huỳnh Văn Hùng, bà Phan Thị Thúy Linh và bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng, ông Lê Đức Viên, ông Phạm Tấn Xử.

Đồng thời, Kỳ họp cũng đã tổ chức vinh danh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên đây là Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

FILE ĐÍNH KÈM: javascript:mctmp(0);

CÁC TIN KHÁC