THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN MIỀN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

883

Ban biên tập
19-06-2018

     Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng” được đưa vào hoạt động từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố quản lý. Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện việc đổi tên miền của Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng” từ tên miền cũ   “http://dbnd.danang.gov.vn” thành tên miền mới là “http://hdnd.danang.gov.vn”.

     Nay, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thông báo thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng” để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thuận tiện cho việc theo dõi, truy cập, liên hệ cung cấp thông tin.

CÁC TIN KHÁC