Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thời gian qua việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố được đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 17/2014/QĐ-UB ngày 04/6/2014 của UBND thành phố như: chế đ

233

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Ban pháp chế HĐND thành phố và chuẩn bị cho báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa IX; sáng ngày 20/7/2016 Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Công ty Quản lý Nhà chung cư về tình hình quản lý, sử dụng và kết quả xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Công ty Quản lý Nhà chung cư, tính đến ngày 15/7/2016 tổng số căn hộ thành phố bố trí cho thuê: 8.992 căn hộ, số căn hộ đã bố trí: 8.603 căn hộ; tổng số căn hộ thực hiện Đề án bán thí điểm nhà ở xã hội: 286 căn hộ, đã bán được 150 căn hộ. Thực hiện quyết định thu hồi của UBND thành phố trong năm 2014 và 2015 đối với các trường hợp vi phạm sử dụng chung cư, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã thực hiện thu hồi xong; riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã thực hiện thu hồi 30 căn hộ do vi phạm sử dụng chung cư. Đối với 17 trường hợp lừa đảo chiếm dụng trái phép căn hộ chung cư, Công ty đã thực hiện thu hồi được 07 căn hộ, còn 10 căn hộ chưa thu hồi được Công ty sẽ tiếp tục vận động, đồng thời phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố xử lý thu hồi nếu các hộ dân không tự nguyện trả lại. Công ty đã thực hiện tốt việc phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các khu chung cư.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, sử dụng và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố; đồng thời đề nghị trong thời gian đến Công ty Quản lý Nhà chung cư cần tăng cường, siết chặt công tác quản lý, sử dụng căn hộ chung cư; thực hiện rà soát lại các Quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; chủ động phối hợp chặt chẽ UBND các phường, Công an phường trong công tác giữ gìn ANTT, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các khu chung cư đóng trên địa bàn thành phố.

                                                                                                                   Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC