Thành phố đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và bước đầu kiểm soát được dịch bệnh

1261


01-09-2021

Đây là đánh giá của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 1-9.

Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, từ đầu tháng 5-2021 đến nay, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, từ ngày 16-8-2021, thành phố đã áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu thì yên ở đó”.

“Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố chúng ta đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và bước đầu kiểm soát được dịch bệnh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố

Hôm nay, tuy trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhưng do yêu cầu cấp thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch và công tác cán bộ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, HĐND thành phố nghe báo cáo các chủ trương, chính sách đã được thông qua liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay (theo ủy quyền của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021) và thảo luận, cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Thứ hai, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự, bầu 02 chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

“Tuy đây là kỳ họp chuyên đề, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, nhưng những vấn đề được xem xét, quyết nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND thành phố, tôi đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò của đại biểu dân cử, đoàn kết, đóng góp ý kiến chất lượng vào nội dung Kỳ họp, giúp Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

THANH THẢO

CÁC TIN KHÁC