Thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

73

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

     Sáng ngày 20/3/2013 Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND thành phố Đà Nẵng và Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố Hải Phòng do ông Nguyễn Đình Bích, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

     Theo báo cáo của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trong những năm qua Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cơ sở vật chất không ngừng được hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao. Đến nay Bệnh viện đã có 1.233 CBCNV, trong đó có 279 bác sỹ chuyên khoa, 6 tiến sĩ, 74 thạc sĩ. Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đã thu hút được 139 tỷ đồng từ sự đóng góp của các cá nhân và tập thể dưới hình thức góp vốn liên doanh, liên kết. Công tác BHYT toàn dân đạt 91,6%. Đời sống của CBCNV ở Bệnh viện ngày càng được cải thiện. Thời gian tới Bệnh viên sẽ phấn đấu hơn nữa để trở thành Bệnh viện trọng điểm của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Giám đốc Bệnh viện đề nghị Lãnh đạo Thành phố và các tổ chức, cá nhân, đoàn thể trong, ngoài nước quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, máy móc trang thiết bị hiện đại.

     Tại buổi làm việc, ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã hoan nghênh những kết quả đạt được của Bệnh viện và ghi nhận kiến nghị nêu trên, tiếp tục xem xét trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                               Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC