Tập trung triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nước sạch cho người dân và chống tình trạng ùn tắc giao thông

633

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Chiều ngày 13/9/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức các phiên họp  yêu cầu các ngành chức năng giải trình về tiến độ triển khai thực hiện việc đảm bảo nước sạch sinh hoạt và việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy nước; vấn đề quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở ngành có liên quan và lãnh đạo UBND của một số địa phương.

     Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và Sở Giao thông - Vận tải báo cáo cụ thể các nội dung, vấn đề do Thường trực HĐND thành phố yêu cầu giải trình, các thành viên tham dự phiên họp tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm, như: Việc rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030; việc rà soát Hệ thống cấp nước để kịp thời bổ sung công suất, áp lực nước tại các khu dân cư hiện có tình trạng thiếu nước sinh hoạt; về tiến độ triển khai dự án các nhà máy nước theo Kế hoạch; rà soát Quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh; việc tăng cường tổ chức các vịnh đậu đỗ xe trước các công trình công cộng, nhất là các khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn; việc xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư bãi đỗ xe; triển khai thực hiện việc thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018…

     Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ghi nhận những việc kết quả đạt được thời gian qua; hoan nghênh vai trò giám sát của các Ban HĐND thành phố về hai vấn đề cấp thiết hiện nay; đồng thời đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, có các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố đã ban hành liên quan đến hai vấn đề này, trong đó trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng đối với dự án nâng cấp Nhà máy nước Cầu Đỏ, Nhà máy nước Hòa Trung trong năm 2018; hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy nước Hòa Liên trong năm 2020 và tiến hành rà soát quỹ đất thực tế để ưu tiên bố trí vốn, xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng trong việc phối hợp với các địa phương để làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực mình phụ trách, chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

                                                                                             Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC