Tập trung phối hợp chuẩn bị thực hiện Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”

641

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

       Sáng nay ngày 12/4/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các quận, huyện.

     Tại cuộc họp, các thành viên cho ý kiến thống nhất về tên gọi của Chương trình; tập trung thảo luận sâu các nội dung, vấn đề trọng tâm của Chương trình như công tác quản lý đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông… trên địa bàn thành phố, nhất là tại các “điểm nóng”; bàn về phương thức phối hợp thực hiện Chương trình; việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia Chương trình; về trách nhiệm của UBND các cấp và sự phối hợp giám sát của UBMTTQVN, của Thường trực HĐND các cấp trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, bức xúc cử tri và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó lưu ý chọn những vấn đề tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết nhằm tiếp tục củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố đối với chính quyền thành phố.

 

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh về mục đích và ý nghĩa của Chương trình; đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị liên quan phát huy trách nhiệm, làm tốt phần việc của đơn vị mình; đề nghị UBMTTQVN thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện triển khai đến các cấp dưới, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân theo dõi, phản ánh thông tin, kiến nghị về Chương trình; đồng thời giao Văn phòng HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thành phố, các cơ quan Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử thành phố để hoàn chỉnh Thông báo, Kịch bản của Chương trình, tiếp tục chuẩn bị chu đáo nội dung, thông tin và các điều kiện vật chất khác kịp thời phục vụ tổ chức thực hiện Chương trình vào đầu tháng 6 năm 2017, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra.

                                                                                                               Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC