Tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

581


30-11--0001

<p style="text-align: justify;">&#160;&#160;&#160;&#160; Thực hiện nội dung chương trình giám sát 6 tháng cuối năm và chuẩn bị báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khó

<p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

CÁC TIN KHÁC