Tập trung chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND thành phố

601

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Chiều ngày 24/10/2016, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN thành phố họp liên tịch để thảo luận, thống nhất nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Chánh Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     Theo đó, kỳ họp cuối năm 2016 dự kiến tiến hành vào các ngày 07, 08 và 09 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường HĐND thành phố; được truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, Thảo luận tại hội trường, Chất vấn và trả lời chất vấn, Bế mạc trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Kỳ họp sẽ nghe UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; tình hình thực hiện Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2017; tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2017; về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016; về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; về việc quy định một số loại phí, lệ phí; về Đề án đặt đổi tên đường thành phố Đà Nẵng năm 2017; về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017 trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố; nghe UBMTTQVN thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND, TAND, VKSND, Cục THA Dân sự thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.

     Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan có trách nhiệm liên quan chủ động chuẩn bị chu đáo, chất lượng và đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục kèm theo mỗi loại tài liệu trình tại kỳ họp, gửi đúng thời gian quy định để kịp thời phục vụ cho công tác thẩm tra và gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, tham gia các hoạt động tại kỳ họp; đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, các phiên họp giải trình trong năm 2016 để báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước kỳ họp, trong đó lưu ý đưa ra hướng xử lý đối với những nội dung, vấn đề chậm thực hiện hoặc còn vướng mắc hiện nay; giao Văn phòng HĐND thành phố tích cực phối hợp với Văn phòng UBND thành phố vá các cơ quan liên quan khác chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, thông tin, tài liệu và các điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ họp.

                                                                                                         Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC