Tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố

576


30-11--0001

<p>&#160; &#160; &#160;Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu để tìm hiểu về tình hì

font-family:" times="" new=""><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=FcQ7Aw1hazo%3d&amp;tabid=67"><span style="font-size:10.0pt;

CÁC TIN KHÁC