TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT CHO ĐẠI BIỂU HĐND CẤP QUẬN, PHƯỜNG

862

Nguyễn Như Tuấn (HĐND quận Thanh Khê)
26-04-2018

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND quận Thanh Khê, ngày 24/4/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát dành cho các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường năm 2018.


(Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ủy viên BTV quận ủy; Chủ tịch HĐND quận:

Phát biểu khai mạc Hội nghị)


     Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê.

     Hội nghị được nghe đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố và đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trình bày, trao đổi về một số vấn đề về vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, nắm chắc các kỹ năng của người đại biểu dân cử, như: Kỹ năng tổ chức các đợt giám sát; Kỹ năng giám sát và chất vấn; Kỹ năng phân tích chính sách; Kỹ năng chuẩn bị báo cáo tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri và theo dõi đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…. Hội nghị dành thời gian cho việc hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ giám sát phục vụ cho công tác xây dựng Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 sẽ được trình tại kỳ họp HĐND quận, phường giữa năm 2018 sắp đến.

     Thường trực HĐND quận luôn xác định chất lượng hoạt động của HĐND phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của từng đại biểu HĐND nên việc bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho cho đại biểu thông qua các lớp tập huấn là rất cần thiết. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội nghị này đã diễn ra theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra. Hầu hết các đại biểu ghi nhận các nội dung nêu tại hội nghị là thiết thực và hữu ích để vận dụng vào thực tế, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Các đại biểu đã tiếp thu những kiến thức, thông tin với tinh thần hết sức nghiêm túc và đưa ra nhiều ý kiến để cùng trao đổi với các báo cáo viên.

CÁC TIN KHÁC