Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

6

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Ngày 15/6/2012, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư; do đồng chí Mai Đức Lộc - Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì.


     Theo báo cáo của Sở cho biết tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể: GDP 06 tháng ước tăng 10,2%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (12,9%), năm 2010 (12,6%), một số lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp như: công nghiệp, XDCB, thu hút đầu tư phát triển, một số bộ phận lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm. Thu ngân sách đạt thấp, không đảm bảo cân đối chi theo dự toán. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn giữ được mức tăng trưởng khá như thủy sản - nông - lâm, thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải v.v.. Giá cả thị trường hàng hóa từng bước giảm và ổn định. Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi. Đời sống cán bộ, nhân dân được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp trao đổi về các mặt tồn tại; tập trung bàn các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; trọng tâm là các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường quản lý đầu tư XDCB, rà soát, điều chỉnh, cắt giảm các dự án hạng mục công trình chưa thật cần thiết, các công trình đến nay chưa đảm bảo thủ tục, giãn các dự án chưa cấp bách; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường...
                                                                                                                                                                                                          Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC