Tập trung tham mưu triển khai việc cho vay đối với một số dự án, công trình thuộc nhóm nhà ở xã hội và tái định cư

7


29-01-2018

     Chiều ngày 15/8/2012, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố về tình hình hoạt động của Quỹ từ khi thành lập đến nay.

     Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND và đại diện lãnh đạo các Ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố. Theo báo cáo cho biết, 5 năm qua, Quỹ đã thực hiện đầu tư vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt và góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo Quỹ ĐTPT kiến nghị HĐND thành phố có ý kiến cho phép Quỹ được thực hiện thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư theo quy định tại Nghị định số 138 của Chính phủ; được đầu tư trực tiếp thí điểm 01 dự án; xem xét bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đạt 1.000 tỷ cho Kế hoạch 5 năm (2015-2020); chuyển một số dự án đầu tư từ ngân sách có nguồn thu sang Quỹ cho vay; giao Quỹ trực tiếp cho vay đầu tư một số công trình cấp bách mà ngân sách chưa cân đối được trong Kế hoạch XDCB hàng năm được HĐND thành phố thông qua.

      Đồng chí Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận một số kiến nghị của Quỹ ĐTPT để có tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố xem xét; đồng thời đề nghị trong thời gian đến, Quỹ cần tích cực xúc tiến các dự án để tranh thủ huy động nguồn vốn vay từ WB và AFD; tập trung tham mưu triển khai thực hiện việc cho vay đối với một số dự án, công trình thuộc nhóm nhà ở xã hội và tái định cư, ưu tiên cho vay sản xuất xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC