TẬP TRUNG RÀ SOÁT, LÊN KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

874

Phan Thị Tuyết Nhung
07-06-2018

Theo Kế hoạch giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố”, sáng ngày 07/6/2018, Đoàn giám sát của HĐND thành phố đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã triển khai thực hiện 03 dự án lớn trên địa bàn thành phố. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên với tổng mức đầu tư 218,4 triệu USD đến nay đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng; Dự án Phát triển bền vững với tổng mức đầu tư 358,319  triệu USD đến nay đã giải ngân đạt trên 50%; riêng Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 61,37 triệu USD đang được triển khai các thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Có thể thấy, các dự án sử dụng vốn ODA trong những năm qua đã góp phần quan trọng  nâng cấp và đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, mở rộng không gian đô thị, tăng cường sự liên kết vùng của thành phố Đà Nẵng; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và hạ tầng giao thông đã được đầu tư và phát huy hiệu quả cao. Đồng thời, thông qua các hoạt động tăng cường thể chế, công tác điều hành quản lý đô thị của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong quản lý, điều hành vẫn còn một số hạn chế nhất định, chất lượng và hiệu quả đầu tư một số dự án vẫn chưa cao, tiến độ triển khai thực hiện chậm, trong đó nguyên nhân lớn nhất từ vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa...

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cần rà soát, lên kế hoạch tiến độ các dự án nhằm đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định; tăng cường kiểm soát chất lượng công trình; đề xuất triển khai dự án để thực hiện theo hướng có tầm nhìn tổng quát, dài hạn; đối với những dự án mới triển khai trong trường hợp xét thấy tính hiệu qua không cao thì cần mạnh dạn đề xuất, xem lại chủ trương đầu tư cho phù hợp; ngoài ra, cần chủ động nghiên cứu để đề xuất cơ chế hiệu quả, phù hợp để huy động nguồn vốn thực hiện theo các hình thức đối tác công tư (PPP) trong xu thế vốn vay khó khăn sắp đến.

CÁC TIN KHÁC