Tập trung chăm lo đời sống cho người lao động cơ quan

273

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2016, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố, các đồng chí trong Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND thành phố. Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng và đồng chí Lê Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

    Tại Hội nghị có 23 lượt người phát biểu với gần 40 nội dung, ý kiến. Các thành viên tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, nhất là báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng; đồng thời tập trung góp ý về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 theo hướng làm rõ những mặt chưa làm được để đề xuất các giải pháp khắc phục; góp ý về công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Văn phòng, tăng cường trách nhiệm và công tác quản lý của các Trưởng phòng, Phó phòng; góp ý về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo định kỳ và nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng gắn với mục tiêu khuyến khích người lao động hăng say công tác; đề xuất hướng nâng cao chất lượng của Chuyên mục “Hội đồng nhân dân với cử tri” và Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân thành phố; việc triển khai thực hiện đồng bộ trong cơ quan về hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; về chất lượng chuẩn bị các điều kiện vật chất và phục vụ hậu cần tại Văn phòng; việc tăng cường ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng, mua sắm mới tài sản của cơ quan; góp ý cụ thể các nội dung liên quan Quy chế chi tiêu nội bộ, trọng tâm là đảm bảo các chế độ theo quy định, tạo điều kiện hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ chuyên viên hiện hưởng lương thấp, khó khăn, chưa có chỗ ở ổn định; nghiên cứu tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm theo chuyên đề, đi tham quan học tập kinh nghiệm nhằm ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong cơ quan.

     Thay mặt Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận một cách nghiêm túc, đầy đủ tất cả ý kiến góp ý rất thẳng thắn, chân tình, xây dựng của lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, của đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn cơ quan và nhất là của các lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên trong Văn phòng. Đồng thời quán triệt rõ các mục tiêu chủ yếu năm 2017 của Văn phòng là: Tiếp tục củng cố, đảm bảo thực hiện theo các quy chế và lề lối làm việc tại Văn phòng; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các phòng gắn chặt với công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ của Văn phòng theo yêu cầu, tình hình mới; đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng, bộ phận trong Văn phòng; xây dựng tập thể Văn phòng đoàn kết, vững mạnh; Chính quyền và Công đoàn tăng cường phối hợp để chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên. Đồng chí Chánh Văn phòng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của mỗi Trưởng phòng là tập trung rà soát, hoàn thành các công việc tồn đọng năm 2016, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ mới của năm 2017, nghiên cứu cải tiến chất lượng hoạt động của phòng và nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học, tự trau dồi năng lực chuyên môn của chuyên viên, nhân viên thuộc phòng.

     Tại Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định khen thưởng đối với 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 16 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng, 01 tập thể và 03 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức thành phố; 03 đoàn viên đạt danh hiệu “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, 03 đoàn viên đạt danh hiệu “Phụ nữ 02 giỏi”. Đồng chí Chánh Văn phòng đã cùng đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2017.

                                                                                    Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC