TĂNG CƯỜNG THANH, KIỂM TRA NỘI BỘ ĐỂ KỊP THỜI KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, THIẾU SÓT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

854

Nguyễn Thị Bé Minh
06-04-2018

Vào chiều ngày 05 tháng 4 năm 2018, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị trong các năm 2016 và 2017. Đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

 Ảnh: Sưu tầm

     Sau khi nghe báo cáo của Chi cục THADS quận Thanh Khê, các thành viên Đoàn giám sát tập trung thảo luận và đề nghị giải trình, làm rõ một số nội dung như: Số vụ việc tồn đọng, kéo dài không thi hành được qua nhiều năm, nhất là số vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo nghiệp vụ, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thi hành án; về vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo THADS quận đối với công tác THA tại địa phương…

     Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chi cục THADS quận Thanh Khê, nhất là tỷ lệ số vụ việc và tiền đã thi hành xong đạt, vượt chỉ tiêu do cấp trên giao; đồng thời đề nghị trong thời gian đến Chi cục cần khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm, hạn chế, thiếu sót thời gian qua; đi đôi với việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra nội bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của Chấp hành viên và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian đến.

CÁC TIN KHÁC