TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HẬU GIÁM SÁT

1059


26-03-2020

     Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, sáng ngày 26/3, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp về kết quả hậu giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố” do đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

     Tại phiên họp, trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 02/7/2019 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp báo cáo Ban Quản lý đã chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như: Trong công tác quy hoạch, Ban Quản lý đã tiến hành khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp và đề xuất Đề án di dời đối với Khu công nghiệp Đà Nẵng, Đề án nghiên cứu giải pháp chuyển đổi ngành nghề các dự án thủy sản sang dịch vụ - thương mại tại Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Về công tác đầu tư mới, đến nay 03 khu công nghiệp mới đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự kiến lựa chọn được nhà đầu tư triển khai dự án trong quý III/2020. Bên cạnh đó, công tác xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm về quản lý đất đai cũng được chú trọng, đến nay Ban Quản lý đã xử lý 12/16 trường hợp dự án chậm triển khai, xử lý dứt điểm 03/05 dự án cho thuê nhà xưởng trái phép, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thanh, kiểm tra 04 dự án chậm triển khai và 02 dự án cho thuê nhà xưởng trái phép. Ngoài ra, trong quá trình rà soát, Ban Quản lý còn phát hiện và xử lý đối với 05 trường hợp có hành vi vi phạm tương tự.

     Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Nho Trung đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Quản lý cần bám sát Báo cáo về chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ như: Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành chức năng xử lý dứt điểm các khu vực cần giải tỏa tại 02 Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Liên Chiểu trong quý III/2020; Tiếp tục tham mưu UBND thành phố có ý kiến đối với Đề án di dời Khu công nghiệp Đà Nẵng và Đề án chuyển đổi ngành nghề các dự án thủy sản sang dịch vụ - thương mại tại Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, giao Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục giám sát và có ý kiến tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2020; Trong công tác đầu tư 03 khu công nghiệp mới cần lưu ý gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 43, phù hợp với quy hoạch chung, cần lựa chọn, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, kinh nghiệm để đạt hiệu quả hoạt động cao hơn và khắc phục được những tồn tại, bất cập tại các khu công nghiệp đã đầu tư trước đây. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tương tự có hành vi vi phạm về quản lý đất đai, đồng thời kịp thời báo cáo những vướng mắc trong quá trình hoạt động để thành phố có biện pháp xử lý kịp thời.

CÁC TIN KHÁC