Tăng cường giám sát công tác giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư

1

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Chiều ngày 04 tháng 04 năm 2012, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ quý I năm 2012 giữa Tổ đại biểu với Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận địa phương. Tham dự có đầy đủ các vị đại biểu HĐND trong Tổ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ quận và Chủ tịch UBND 04 phường thuộc quận cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy và UBND quận.

     Tại buổi sinh hoạt, Tổ đại biểu đã đánh giá tình hình công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012 của Tổ; nghe UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN của quận trong 03 tháng đầu năm nay, nghe UBMTTQVN quận báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, những vấn đề đã được, chưa được các cấp giải quyết; đồng thời nghe những ý kiến kiến nghị của cấp ủy, chính quyền, mặt trận địa phương về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thời gian gần đây. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải tỏa, đền bù, tái định cư và an sinh xã hội như cơ sở hạ tầng nhiều dự án đầu tư còn chậm; khớp nối của các dự án không đồng bộ; việc chậm chi trả tiền đền bù cũng như hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; một số dự án cơ bản đã hoàn thành nhưng không bố trí đất để làm nhà họp cho dân; tình trạng ngập úng cục bộ, lầy lội, ô nhiễm môi trường do quá trình chỉnh trang, giải tỏa; một số vấn đề liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Thành ủy; việc triển khai thực hiện dự án đường Bà Huyện Thanh Quan…
     Tổ đại biểu đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của quận và các phường; trong thời gian đến sẽ đôn đốc giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị trước kỳ họp thứ 3 nhưng đến nay chưa được giải quyết và phản hồi; đồng thời tiếp tục tổng hợp, kiểm tra, rà soát những vấn đề được phản ánh tại buổi họp Tổ, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết thỏa đáng.
                                                                                                                                                                                                                                                                      PHAN THỊ TUYẾT NHUNG
                                                                                                                                                                                                                                                  Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

CÁC TIN KHÁC