Tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự thời gian tới.

251

Nguyễn Thị Bé Minh
30-01-2018

Chiều 20 tháng 6 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố (THADS) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng chí Lê Xuân Hòa, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

      Sau khi nghe Cục THADS thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2017, các đồng chí thành viên Ban Pháp chế đề nghị Cục THADS thành phố giải trình cụ thể hơn về một số nội dung như: không đạt được chỉ tiêu giao trong năm 2017 cả về số việc và số tiền phải thi hành án, các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ thấp so với tổng số tiền phải thi hành án; việc kê biên, bán đấu giá tài sản nhiều lần nhưng không có người mua, một số việc có điều kiện thi hành còn nhiều (3.649 việc) nhưng tổng số việc tổ chức cưỡng chế lại giảm so với cùng kỳ năm 2016…  

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Hòa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của ngành THADS thành phố; đồng chí cũng đề nghị Cục THADS thành phố cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2017, có biện pháp cụ thể và chỉ đạo sâu sát hơn để khắc phục những hạn chế trong công tác THADS trong thời gian tới như việc chậm ra quyết định thi hành án, chậm xác minh tài sản thi hành án…, tăng cường công tác thanh kiểm tra khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án, quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cương quyết chỉ đạo và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo THADS các cấp để tổ chức thi hành án, làm tốt công tác tham mưu của Cục THADS đối với Ban Chỉ đạo THADS trong xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, trong đó phân định rõ thẩm quyền của các ngành, các cấp trong công tác thi hành án; đồng thời đồng chí cũng đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế như trên./. 

                                                                                                                  Nguyễn Thị Bé Minh