TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ

884

Phan Thị Tuyết Nhung
22-06-2018

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, chiều ngày 20/6/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Cục Thuế thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tham dự buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 11.627,8 tỷ đồng, đạt 51,4% DT và bằng 116,6% so với cùng kỳ (nếu không kể tiền sử dụng đất thì tổng thu là 9.664,8 tỷ đồng, đạt 48% DT và bằng 117,7% so với cùng kỳ). Có 11/17 lĩnh vực thu ước đạt trên 50% DT; 6/17 lĩnh vực thu ước đạt dưới 50% DT gồm: Thu từ khu vực DN Trung ương 37,6%; DN có vốn ĐTNN 44,4%; Thu từ khu vực kinh tế NQD 42,9%; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 13,6%; Thuế BVMT 45,6%; Phí - lệ phí 49,7%. Về công tác chống thất thu thuế, trong những năm qua ngành thuế đã tập trung quyết liệt các giải pháp chống thất thu; riêng trong 6 tháng đầu năm nay ngành Thuế đã tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án chống thất thu trên 04 lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn; bất động sản; vận tải, lữ hành và hộ kinh doanh thuế khoán. Đề án được thực hiện trong ba năm 2018-2020 với sự vào cuộc của nhiều sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố.

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế và kết quả đạt được thời gian qua. Trong bối cảnh tình trạng thất thu thuế vẫn còn nhiều, đồng chí đề nghị ngành Thuế cần quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu để “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời” và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Đồng thời đề nghị ngành thuế tăng cường tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu để góp phần phát triển kinh tế thành phố một cách bền vững trong thời gian đến.

CÁC TIN KHÁC