Tăng cường các biện pháp đốc thu, phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán

17

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Sáng ngày 13/6/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với Cục Thuế thành phố để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013, tình hình quản lý các đối tượng nộp thuế; tình hình nợ thuế và tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản; tình hình nợ tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm 2013.

    Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, tổng thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 3.935 tỷ đồng, đạt 48,2% dự toán năm 2013 và bằng 135% so với cùng kỳ năm 2012 (nếu không kể tiền thu sử dụng đất, tổng thu đạt 50,5% dự toán). Tiến độ thu 6 tháng đầu năm đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt số thuế thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế CTN-NQD tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.087 doanh nghiệp, giải thể 530 doanh nghiệp, tạm nghỉ kinh doanh 494 doanh nghiệp. Với các biện pháp đốc thu, cưỡng chế nợ thuế, đến nay Cục Thuế đã thu nợ năm 2012 chuyển sang được 542,1 tỷ đồng. Tổng nợ toàn ngành tính đến cuối tháng 4 (không kể nợ tiền sử dụng đất) là 798 tỷ đồng, tăng 23,7% so với thời điểm 31/12/2012. Tổng nợ tiền sử dụng đất tính đến cuối tháng 5 là 3.994 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đánh giá cao những cố gắng của ngành thuế thời gian qua, nhất là trong điều kiện khó khăn như hiện nay; đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế cần tập trung đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, có biện pháp khả thi để thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất đặc biệt đối với các trường hợp quá hạn, gia hạn nhiều lần, chú trọng rà soát, phân tích đánh giá khả năng thực hiện tất cả các nguồn thu theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực; đề ra biện pháp đôn đốc thu hiệu quả, phấn đấu đạt dự toán giao. Đồng chí ủng hộ việc đề xuất hạ mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi xuống 10% của ngành thuế để trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp đến.

                                                                                                                                                                                                     Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC