Tại buổi làm việc, Ban đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2013 và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: tình hình giải quyết việc làm năm 2013 tuy có tăng hơn năm 2012, n

91

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

     Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII, sáng ngày 12/11/2013, Ban Văn hóa - Xã hội có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2013, kế hoạch các tháng cuối năm và những kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố trước kỳ họp.

     Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự còn có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

     Tại buổi làm việc, Ban đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo về công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 và những giải pháp thực hiện giảm tải học sinh các trường trọng điểm trên địa bàn thành phố; Tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học; Công tác quản lý dạy thêm học thêm và việc xử lý giáo viên vi phạm dạy thêm trong thời gian qua; Chất lượng đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ; Việc cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh ở các trường học và sử dụng nguồn thu phí vệ sinh ở các trường học... Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở cũng kiến nghị các vấn đề như: đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến việc bố trí kinh phí để thanh toán cho nhà đầu tư tham gia xây dựng các công trình vệ sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố; xây dựng thêm phòng học cho các trường quá tải; đề nghị HĐND thành phố xem xét đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ 8 về quy định “Cấm tuyển sinh trái tuyến tại các trường: Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng, Trần Cao Vân, Trưng Vương”…

     Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của Sở và sẽ xem xét báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.

                                                                                                                                                                                                                   Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC