Sớm triển khai khám chữa bệnh đối với người có thẻ Bảo hiểm y tế vào thứ bảy và chủ nhật

123

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Chiều 22/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

     Theo báo cáo của ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, tính đến tháng 7/2015, độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt 93,9%. Công tác giảm nợ BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đã giảm xuống còn 3,9%, thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Về công tác khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT vào ngày thứ 7, chủ nhật sẽ được triển khai sớm trong thời gian đến theo Thông tư số 16/2015/TTLT-BYT-BTC tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đạt 94,4%, tăng 2,14% so với năm học trước, trong đó có 12 trường đạt tỉ lệ 100%. Công tác chống trùng thẻ được quan tâm nhờ phần mềm cấp thẻ BHYT được nâng cấp có chức năng phát hiện thẻ trùng.
     Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị của ngành và sẽ đề xuất với Thường trực HĐND thành phố đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố và quận, huyện.
                                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC