Số hộ đi khỏi địa phương còn dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố

68

Thu Hà
29-01-2018

   Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2012, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố về việc giải quyết các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, đối tượng di dời giải tỏa và học sinh, sinh viên.

     Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng đã bổ sung 47 tỷ đồng vốn cho vay hộ nghèo, 10,5 tỷ nguồn vốn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 34 tỷ đồng vốn cho học sinh, sinh viên. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội 5 tỷ đồng cho vay đối với các hộ di dời giải tỏa và 5 tỷ đồng cho đối tượng công chức thành phố. Đáng chú ý trong tổng số dư nợ cho vay hộ nghèo 418,5 tỷ đồng với 35.774 hộ còn dư nợ có số hộ nghèo còn dư nợ 72,5 tỷ đồng/6200hộ, số hộ đi khỏi địa phương còn dư nợ 5,7 tỷ đồng/1.521 hộ và số hộ đã thoát nghèo còn dư nợ 340,3 tỷ đồng/28.053 hộ. 

     Cũng tại buổi làm việc, ngoài các kiến nghị liên quan đến nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với các hộ di dời giải tỏa theo dự toán ngân sách, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố cũng đã kiến nghị với thành phố cần quan tâm hơn nữa về nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng người khuyết tật và các doanh nghiệp thu hút lao động là người khuyết tật./.

                                                                                                                                                                                                           Thu Hà

CÁC TIN KHÁC