RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2018

857

Nguyễn Thị Kiều Mỹ
12-04-2018

Sáng ngày 10/4/2018, Thường trực HĐND quận Cẩm Lệ tổ chức phiên họp liên tịch tháng 4/2018 giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN quận. Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp. Tham dự có các vị đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBMTTQVN quận và Thủ trưởng các ngành có liên quan.

 Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh - TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp liên tịch tháng 4/2018

 

     Nhìn chung, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận Cẩm Lệ trong quý I/2018 đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch, bám sát Nghị quyết HĐND quận đề ra; phát huy tốt hơn vai trò của tổ đại biểu, các đại biểu HĐND quận so với trước đây; công tác phối hợp của Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQVN quận đã mang lại những hiệu quả nhất định; đã kịp thời tổ chức Tập huấn cho các đại biểu HĐND quận và cán bộ chủ chốt của Thường trực HĐND các phường thuộc quận. Nổi bật là việc triển khai các giám sát chuyên đề của Thường trực và 02 Ban, trong đó tập trung giám sát công tác đầu tư công từ nguồn ngân sách quận và việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với UBND quận và các ngành cũng đã thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như: công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan (tính đến ngày 5/4, đạt 172 tỷ đồng, tương đương 30,53% dự toán giao); hoàn thành công tác giao quân; việc thông xe kỹ thuật đường gom đường sắt Hòa Cầm - Ngã Ba Huế; khởi công 02 công trình trọng điểm của quận và tổ chức chương trình hưởng ứng Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018 và tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

     Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn quận tập trung theo dõi tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri, lưu ý việc triển khai các dự án; vấn đề thu gom rác thải; về hạ tầng giao thông đô thị…; đôn đốc giải quyết đối với các kiến nghị cử tri đến nay chậm giải quyết; đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của HĐND, UBMTTQVN quận, báo cáo Thường trực Quận ủy. Bên cạnh đó đề nghị UBMTTQVN quận theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn quận, chủ động phối hợp chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri. Yêu cầu HĐND các phường phát huy hơn nữa vai trò, chủ động tiếp cận thông tin, kiến nghị bức xúc của cử tri và kịp thời phản hồi thông tin, kết quả xử lý cho cử tri được biết.

     Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy; đề nghị UBND quận tập trung giải quyết các ý kiến của cử tri và đơn thư của công dân; các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND quận và các phường; đồng thời đề nghị Tổ Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ quan tâm giám sát và kiến nghị với Thành phố việc ưu tiên xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 04 dự án trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố đã ban hành và chỉ đạo thực hiện việc phân cấp của các sở, ngành thành phố theo chủ trương chung của thành phố.

CÁC TIN KHÁC