Quyết tâm khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

1264


01-09-2021

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thành phố quyết tâm khống chế được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thành phố quyết tâm khống chế được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12-8-2021, HĐND thành phố thống nhất giao Thường trực HĐND thành phố quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giữa hai kỳ họp và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất ban hành kịp thời các chính sách để đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt các chính sách này để sự hỗ trợ của thành phố đến với người dân được nhanh chóng, kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, cần lưu ý việc đảm bảo công bằng trong các chính sách, mở rộng đối tượng thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu, các đại biểu cần tập trung giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện để góp phần chia sẻ, hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, người lao động bị ngưng việc, mất việc...


Toàn cảnh Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết: “Thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2021 chỉ còn 3 tháng, khối lượng công việc theo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 cũng như yêu cầu triển khai mạnh mẽ, quyết liệt nhằm phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong thời gian đến là rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, HĐND thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với quyết tâm khống chế được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới".

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm 2021. Tập trung cao độ để hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

Thay mặt HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, cùng toàn thể cử tri thành phố đồng lòng, ủng hộ, cùng chung tay, giúp sức để thành phố sớm vượt qua khó khăn này.  

THANH THẢO

CÁC TIN KHÁC