Quận Cẩm Lệ thông qua dự kiến kế hoạch vốn, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018

306

Tô Trần Trung Trực
30-01-2018

Chiều ngày 20/9, ông Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND quận và các ngành có liên quan về tiến độ triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm, công trình bổ sung 6 tháng cuối năm 2017; thông qua dự kiến kế hoạch vốn và danh mục công trình XDCB năm 2018. Tham dự buổi có ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; Trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng quận.

 

     Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch được giao năm 2017, danh mục công trình XDCB năm 2018 và qua trao đổi với lãnh đạo UBND quận và các ngành có liên quan, Thường trực HĐND quận thống nhất cắt giảm một số dự án chưa cấp thiết, điều chỉnh bổ sung một số dự án cấp thiết của ngành, địa phương cần được đầu tư; đồng thời bổ sung vốn thanh toán cho một số công trình đã hoàn thành của năm 2017. Đối với một số dự án có tính cấp thiết cần thực hiện đầu tư năm 2018 như: cải tạo, nâng cấp khối nhà làm việc phòng Quản lý đô thị, Lao động – Thương binh và Xã hội, Quy tắc đô thị; cải tạo nhà làm việc Y tế - Trung tâm Dân số; hành lang nối, hành lang ngoài và một số hạng mục khác Trung tâm Dân số; Cây xanh cảnh quan trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh, Trần Nhân Tông, Ngô Quyền, Mầm non Sao Mai; nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Hương Sen (cơ sở 3) phường Hòa Xuân; Kho lưu trữ quận (giai đoạn 2); xem xét hỗ trợ nâng cấp nhà làm việc tòa án. Bên cạnh đó, thống nhất chuyển một số danh mục chưa cấp thiết sang đầu tư năm 2019, riêng nhà sinh hoạt cộng đồng nếu có đất được thành phố phê duyệt sẽ bổ sung danh mục đầu tư,..

     Kết luận buổi làm việc, ông Trần Anh Đức đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp phòng Quản lý đô thị, Giáo dục và đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng quận rà soát, kiểm tra, điều chỉnh lại các danh mục đầu tư XDCB năm 2018. Đồng thời, giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận rà soát, thẩm tra lần cuối trước khi trình Thường trực HĐND quận thống nhất./.              

                                                                                                   Tô Trần Trung Trực

CÁC TIN KHÁC