Phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1236


20-07-2021

Sáng 20-7, Thường trực HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về Quy chế phối hợp công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ký kết quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp của đại biểu Hội đồng nhân dân; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri; tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm giải quyết, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo đó, nội dung quy chế quy định rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố, UBND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; trách nhiệm của Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri; trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin dịch vụ công 1022 thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về kế hoạch và hoạt dộng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố; về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri của dại biểu HĐND thành phố.

Đối với thời hạn giải quyết, trả lời cử tri, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, quy chế phối hợp quy định, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cử tri, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri; gửi văn bản trả lời cử tri đến Thường trực HĐND thành phố và cơ quan, đại biểu HĐND thành phố đã chuyến kiến nghị của cử tri. Chậm nhất là 30 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri, có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp trước đến Thường trực HĐND thành phố. Ngay sau khi nhận được văn bản trả lời cử tri, Thường trực HĐND thành phố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết, trả lời cử tri của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đến cử tri; thông tin công khai văn bản trả lời cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc

Qua trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào quy chế một số nội dung như: làm rõ hơn trách nhiệm trong công tác phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; thời gian trả lời kiến nghị cử tri là 20 ngày trước kỳ họp, và chậm nhất là 10 ngày sau kỳ họp; đánh giá hàng năm việc tham mưu, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố.

Đồng thời, thống nhất đổi mới nội dung, hình thức chương trình HĐND với cử tri; bổ sung nội dung Tổ đại biểu HĐND theo quận tổ chức họp thống nhất các nội dung, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị bầu cử để thực hiện nội dung tiếp xúc cử tri. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo Ủy ban mặt trận cấp phường, trong kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, cần linh hoạt, phong phú, đa dạng hơn về thành phần, đối tượng tham gia tiếp xúc cử tri.

“Mục tiêu cao nhất của quy chế phối hợp là nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đưa nội dung các buổi tiếp xúc cử tri đi vào thực chất để thực sự trở thành kênh kết nối 2 chiều, là nơi người dân thể hiện nguyện vọng, quyền làm chủ của mình, phát huy quyền dân chủ một cách đầy đủ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các ngành trong tiếp xúc cử tri”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC