PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ TIẾP ĐOÀN LIÊN MINH NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ NHẬT-VIỆT TỈNH OSAKA

557


30-11--0001

<p>&#160;</p>

margin-left:7.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-7.0pt;

CÁC TIN KHÁC