PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ BA HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX (Sáng 07/12/2016)

605

Trương Thị Vân
30-01-2018

Vào sáng ngày 07/12/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên thảo luận chung tại hội trường kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX. Tại phiên thảo luận, có 17 đại biểu đã phát biểu thảo luận 19 nội dung xoay quanh gợi ý của chủ tọa Kỳ họp về các nhóm vấn đề: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đô thị, Pháp chế và các vấn đề chung.

     Các đại biểu đã thảo luận tích cực, sôi nổi, đưa ra những kiến nghị, đề xuất thiết thực về các vấn đề quan trọng, có tính bức thiết hiện nay như các giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp của thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu ùn tắc giao thông, ngập úng trên địa bàn thành phố; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung; tội phạm về ma túy nói riêng…theo đó:

     1. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

     Trước hết, cần tập trung các giải pháp thu ngân sách và thu nợ đọng; triển khai thực hiện các giải pháp chống thất thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm các lĩnh vực có khả năng thất thu cao; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, chế độ về thuế để các tổ chức, các nhân nộp thuế hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và nâng cao ý thức chấp hành; cần tuyên truyền, tạo thói quen cho người dân lấy hóa đơn khi mua hàng; công khai doanh thu, số thuế phải nộp của các doanh nghiệp nhằm minh bạch hóa để các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề lĩnh vực giám sát lẫn nhau. Đồng thời, cần nghiên cứu sử dụng phần mềm liên thông giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp để theo dõi hoạt động kinh doanh.

     Sớm triển khai Đề án phát triển công nghiệp. Thực hiện rà soát lại quỹ đất, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; sớm hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.

     Rà soát, điều chỉnh kịp thời Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND thành phố cho phù hợp, sát với tình hình thực tế của thành phố; cần có quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá ô nhiễm môi trường, địa điểm để di dời đối với các cơ sở vi phạm…

     Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố đã ban hành để có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả các chính sách được thực thi trên thực tế, lưu ý phân tích, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp khó tiếp cận được các nguồn vốn, đất đai, các điều kiện hỗ trợ.

     Tranh thủ, tận dụng các cơ hội trong chuỗi sự kiện tổ chức năm 2017 tăng cường quảng bá, tuyên truyền hình ảnh thành phố; có các giải pháp cụ thể, quyết liệt tập trung thu hút đầu tư, nhất là công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, đất đai, các dự án cụ thể…

     2.Về lĩnh vực Đô thị:

     Thực hiện phương án, lộ trình xây dựng thành phố môi trường, có các giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tái tạo rừng,  khai thác khoáng sản, thực hiện nghiêm việc hoàn thổ, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Đối với các mỏ khai thác được cấp phép đã hết hiệu lực phải thực hiện đóng cửa mỏ. Trường hợp cho gia hạn khai thác cần phải thận trọng cân nhắc trước khi quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Đối với các đơn vị chưa thực hiện ký quỹ, lập hồ sơ cải tạo môi trường, đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành dứt điểm trong tháng 12 năm 2016.

     Có các giải pháp khả thi đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn; nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo tính đồng bộ và có tính hệ thống (gồm đường sá, phương tiện kỹ thuật kiểm soát, điều khiển giao thông, phương tiện giao thông); tổ chức hoạt động giao thông đảm bảo khoa học, an toàn và tiện ích, chú trọng nâng cao ý thức người tham gia giao thông, xây dựng phương án và lộ trình cụ thể về hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, khuyến khích phát triển và tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các hình thức giao thông công cộng.

     Về quy hoạch trong chọn địa điểm để xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, đề nghị cần thận trọng, tranh thủ thêm ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, đảm bảo vấn đề về môi trường của dự án.

     Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án có liên quan đến công tác đền bù giải tỏa; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các hồ sơ, thủ tục của người dân trong khu vực bị giải tỏa.

     3. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

     Thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dạy nghề, Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố. Xây dựng cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề; cần định hướng trong giáo dục đào tạo, đặc biệt định hướng đào tạo nghề để cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

     Rà soát để có chủ trương thống nhất trên toàn địa bàn thành phố trong việc lựa chọn địa điểm, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với nhu cầu của từng địa phương gắn với đề án sáp nhập, thành lập lại tổ dân phố mới.

     4. Về lĩnh vực Pháp chế:

     Cần có giải pháp căn cơ, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; chú trọng tăng cường quản lý địa bàn, dân cư, quản lý đối tượng, tổ chức các đợt đấu tranh  mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, không để hình thành các loại băng nhóm tội phạm; rà soát và có giải pháp hiệu quả trong quản lý người cai nghiện tại cộng đồng

     Tăng cường công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm các hành vi những nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân; nâng cao vai trò cá nhân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực này; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận các thủ tục hành chính.

     Nghiên cứu thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân cho các quận, huyện, phường, xã theo từng lĩnh vực trên cơ sở chủ trương của Thành ủy nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, điều hành.

     Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ hết sức nghiêm túc của các vị đại biểu trong việc tham gia thảo luận, đóng ý những ý kiến chất lượng, sát thực tiễn. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, bám sát gợi ý thảo luận của Chủ tọa, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có tính xây dựng; đặc biệt, không né tránh khi bàn về vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra, nhiều đại biểu đã chủ động nắm bắt tình hình thực tế, hiểu sâu bản chất vấn đề cử tri quan tâm để tranh luận, đưa ra giải pháp linh hoạt đối với các vấn đề trọng tâm của kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

                                                                               Trương Thị Vân

CÁC TIN KHÁC