Phiên họp Thường kỳ tháng 5 năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố

617

Trương Thị Vân
30-01-2018

     Ngày 15 tháng 5 năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

    Phiên họp đã tập trung thảo luận một số nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX (2016 -2021). Theo đó, thống nhất tổ chức Kỳ họp trong 03 ngày, vào các ngày 05, 06, 07 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường HĐND thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác. Về dự kiến Chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố thống nhất dành 01 ngày thảo luận tại Hội trường, không thảo luận tại Tổ.

     Đồng thời, tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố cũng đã đề nghị UBND chỉ đạo và triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện tốt Chương trình Thành phố 4 An: “ANTT, ATGT, ASXH, ATTP”; Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo môi trường và trật tự vỉa hè, đảm bảo “đường thông hè thoáng”, gắn chặt với trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; Cắm bảng thông báo công khai thông tin về thời gian gia hạn, thời điểm thu hồi đối với các dự án ven biển chậm triển khai; Xử lý dứt điểm các điểm ngập úng, hoàn thành trước mùa mưa năm 2018; sớm triển khai di dời và xây dựng lại Đình làng Xuân Thiều; Xem xét, giải quyết dứt điểm 69/153 đơn Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, nhất là 40 đơn đã quá hạn.

     Thường trực HĐND thành phố cơ bản thống nhất dự kiến Kịch bản khung Chương trình “HĐND với cử tri” trước kỳ họp giữa năm 2017, đề nghị UBND, UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình này.

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố trong việc phát huy trách nhiệm, tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình của kỳ họp giữa năm 2017.

                                                                                                  Trương Thị Vân

CÁC TIN KHÁC