PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1001

Trương Thị Vân
23-01-2019

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố. Tham dự phiên họp có đồng chí Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Uỷ viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách thành phố năm 2018; phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 và tổ chức triển khai kịp thời các nghị quyết của Kỳ họp. Các Ban HĐND thành phố, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH thành phố đã tích cực giám sát, phát hiện, phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc, bất cập và cùng đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trong thời gian đến, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 (đặc biệt là việc đôn đốc các sở, ngành triển khai các chủ trương, đề án đã được thông qua) và các nội dung cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn có thời hạn hoàn thành trong Quý I năm 2019, đảm bảo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết HĐND thành phố.

     Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung thảo luận về một số nội dung trọng tâm, đó là: tình hình triển khai các Nghị quyết HĐND thành phố được thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2018; công tác chuẩn bị, phục vụ Tết Nguyên đán 2019; việc chấm dứt hợp đồng lao động hành chính theo quy định, công tác giải quyết một số đơn thư công dân và một số vấn đề bức xúc nổi cộm qua giám sát của Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN và các Ban HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC