Phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 của Thường trực HĐND TP

647

Trương Thị Vân
30-01-2018

     Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH đơn vị TP. Đà Nẵng cùng các đồng chí Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

      Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên tham dự phiên họp, đồng chí Nguyễn Nho Trung thay mặt Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của Thường trực, các Ban và UBMTTQVN thành phố tại phiên họp này để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng và bất cập hiện nay. Đó là: việc triển khai thực hiện 04 dự án tại quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, việc xử lý các vướng mắc liên quan đến khu công nghệ thông tin tập trung; về xử lý những vi phạm của dự án The Song Quận Ngũ Hành Sơn; việc triển khai Đề án Sữa học đường; Trung tâm Tim mạch; Bệnh viện Phụ sản - Nhi; việc thành lập, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP; việc rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó vượt quá quy định đến thời điểm ngày 15/12/2017 và phương án sắp xếp đến ngày 30/6/2018; đồng thời hoan nghênh các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và Đoàn ĐBQH thành phố cùng hai Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố đã phối hợp chuẩn bị, phục vụ chu đáo Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố và đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đặc biệt là các nội dung phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý năm 2018 được xác định là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, đề nghị UBND thành phố sớm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”.

                                                                                  Trương Thị Vân

CÁC TIN KHÁC