PHIÊN THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX

894

Trương Thị Vân
12-07-2018

     Phiên thảo luận của kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX  đã được tiến hành vào chiều ngày 10 và sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018. Tại phiên thảo luận đã có 30 đại biểu đăng ký phát biểu 32 nội dung theo 04 nhóm vấn đề gồm: các vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND thành phố; các vấn đề về chủ trương chung; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các báo cáo, tờ trình được trình tại Kỳ họp thứ 7. Các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu kỹ, đi vào nội dung vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu đã phân tích, đánh giá, bổ sung thêm các khía cạnh khác nhau của mặt được, mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

     Về giám sát chuyên đề, các vị đại biểu đề nghị thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục đối với hoạt động đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm các dự án, công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, tất toán kéo dài nhiều năm. Xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, mở lối xuống biển và trả lại không gian công cộng trên bãi biển cho người dân. Trong năm 2018, hoàn thành 02 lối xuống biển tại khu vực Quần thể du lịch quốc tế Ariyana và cuối đường Hồ Xuân Hương. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố.

     Về các vấn đề thuộc chủ trương chung: các ý kiến phát biểu đề nghị tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn 2030, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về danh mục các dự án trọng điểm tạo động lực đến năm 2020 với tinh thần quyết tâm cao nhất; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ về thủ tục hồ sơ, cũng như thi công dự án gắn với việc bố trí nguồn lực thực hiện. Nghiên cứu Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, chủ động rà soát những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố để có kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ nút thắt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

     Về hình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: các ý kiến phát biểu tập trung về thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”, công tác chống thất thu thuế, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, vấn đề khai thác khoáng sản, quy hoạch các bãi đỗ xe, công tác cai nghiện ma túy, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

     Về các báo cáo, tờ trình được trình tại Kỳ họp thứ 7: các đại biểu đã thảo luận về Tờ trình số 5169/TTr-UBND ngày 06/7/2018 về việc dừng thực hiện chính sách hỗ trợ không thu tiền giữ xe tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP và Tờ trình số 4878/TTr-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

     Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ hết sức nghiêm túc của các vị đại biểu trong việc nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng ý những ý kiến chất lượng, sát thực tiễn, các ý kiến đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại, vướng mắc và giải pháp khắc phục để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2018, cũng như các ý kiến giải trình, làm rõ hết sức nghiêm túc cầu thị của lãnh đạo UBND thành phố và đề nghị Thư ký kỳ họp ghi chép đầy đủ, lựa chọn vấn đề đưa vào Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

CÁC TIN KHÁC