PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

864

Trương Thị Vân
16-05-2018

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

 

     Tham dự phiên họp có đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung hoan nghênh các Ban HĐND và các Văn phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp giữa năm 2018 sắp đến.

     Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, phiên họp đã thống nhất về thời gian, dự kiến chương trình; danh mục các nội dung, việc phân công chuẩn bị các tài liệu trình kỳ họp và việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

     Để công tác chuẩn bị kỳ họp được chu đáo, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các tài liệu trình kỳ họp, đảm bảo quy định, quy trình, đầy đủ hồ sơ và gửi tài liệu theo đúng thời gian yêu cầu; trong đó lưu ý đối với những vấn đề theo Nghị quyết phải báo cáo tại kỳ họp giữa năm nay để Thường trực HĐND thành phố gửi đến các đại biểu HĐND để chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 và rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với những kiến nghị tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố để chuyển đến các Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện thông báo cho cử tri, tránh trường hợp phản ánh, kiến nghị nhiều lần.

     Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị chương trình “HĐND với cử tri” trước Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2018, theo đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố gửi sớm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận tại các Chương trình “HĐND với cử tri” lần trước; đồng thời chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo, giải trình tại Chương trình lần này về các nhóm vấn đề bức xúc của cử tri (về công tác giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn hóa văn minh đô thị, các vấn đề bức xúc của cử tri xã Hòa Liên…)

CÁC TIN KHÁC