PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1007

Trương Thị Vân
27-02-2019

     Ngày 25 tháng 02 năm 2019, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố. Tham dự phiên họp có đồng chí Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Uỷ viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố cùng các sở, ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch cụ thể và cam kết tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, qua giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố, một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết và các Thông báo kết luận của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay triển khai còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả đề ra; một số vấn đề bất cập phát sinh từ thực tiễn vẫn chưa được xử lý kịp thời như: việc thực hiện Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; việc triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020.

     Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố tại phiên họp này để chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, Thường trực và các Ban HĐND thành phố bám sát theo Chương trình công tác trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN thành phố trong hoạt động giám sát, đồng hành với UBND thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

     Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tập trung triển khai một số nội dung cụ thể như tháo gỡ khó khăn, thực hiện Kết luận 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thông báo 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 67 công trình trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; tổ chức tốt Chương trình “Tọa đàm mùa xuân” lần thứ 2; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch của thành phố, Bệnh viện Phụ sản - Nhi giai đoạn 2; rà soát, rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

CÁC TIN KHÁC