Phiên họp liên tịch tháng 9/2017 giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận

303

Nguyễn Thị Kiều Mỹ
30-01-2018

Ngày 06/9/2017, ông Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017. Tham dự cuộc họp có bà Lê Thị Như Hồng; ông Nguyễn Đức Trị là đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ cùng các Phó chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN quận, lãnh đạo 02 Ban HĐND quận, Chánh Văn phòng Quận ủy, HĐND&UBND quận và Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các chợ, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Phòng giao dịch NHCSXH quận và Chủ tịch HĐND 6 phường.

     Ngày 06/9/2017, ông Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017. Tham dự cuộc họp có bà Lê Thị Như Hồng; ông Nguyễn Đức Trị là đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ cùng các Phó chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN quận, lãnh đạo 02 Ban HĐND quận, Chánh Văn phòng Quận ủy, HĐND&UBND quận và Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các chợ, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng, Phòng giao dịch NHCSXH quận và Chủ tịch HĐND 6 phường

     Nhìn chung, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; công tác phối hợp với UBND, UBMTTQVN quận đã mang lại những hiệu quả nhất định; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận cơ bản đảm bảo. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của UBND quận và các ngành có liên quan đã bám sát vào Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận triển khai thực hiện khá tốt như: tình hình thu ngân sách đạt khá cao (tính đến ngày 31/8 thu ngân sách đạt 80% so dự toán quận giao),thực hiện tốt công tác vận động, tiếp dân giải tỏa các dự án trên địa bàn, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học chuẩn bị cho năm học mới,... Với kết quả đạt được như trên sẽ là động lực thúc đẩy toàn quận sớm hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung giải quyết dứt điểm như: giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm; công tác thu gom rác thải chưa được khắc phục, còn tình trạng rác lưu cữu nhiều ngày,..

       Kết luận buổi họp, Chủ trì cuộc họp đề nghị UBND quận trong thời gian tới tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các ngành và có báo cáo kết quả cụ thể trình Thường trực HĐND quận trong công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giáo dục và các thu đầu năm học tại các trường trên địa bàn; chuẩn bị xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch vốn và danh mục công trình XDCB năm 2018,..; Đồng thời đề nghị Tổ Đại biểu HĐND thành phố khu vực Cẩm Lệ quan tâm theo dõi, giám sát đẩy nhanh tiến độ đối với 04 dự án trọng điểm tại Nghị quyết 39/NQ-HĐND của HĐND thành phố; có ý kiến, phản ánh với HĐND, UBND thành phố về chấn chỉnh việc thu gom và xử lý rác thải của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng; cùng với Thường trực HĐND quận trong việc đề xuất Thường trực HĐND thành phố có ý kiến về tăng cường phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực quản lý đô thị, lĩnh vực đất đai,.. để UBND thành phố sớm trình tại các Kỳ họp HĐND thành phố thông qua, làm cơ sở cho địa phương ngày càng chủ động hơn trong công tác quản lý nhà nước. 

                                                                                                            Nguyễn Thị Kiều Mỹ

CÁC TIN KHÁC