Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch HĐND thành phố

495


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;

CÁC TIN KHÁC