PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

952

Ban biên tập
19-10-2018

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân TP và các vị khách mời!

     Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời đã đến tham dự kỳ họp. Xin chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; chúc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố thành công tốt đẹp.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu!

     Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã có văn bản giới thiệu HĐND thành phố xem xét miễn nhiệm, bầu cử một số chức danh chủ chốt theo thẩm quyền; UBND thành phố cũng có các Tờ trình về việc thông qua quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ; Thường trực HĐND thành phố cũng đã chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX theo quy định… Trên cơ sở đó, HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp bất thường để xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐNDTP; Chủ tịch HĐND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị, Phó trưởng ban KT-NS và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; thảo luận, cho ý kiến các tờ trình của UBND thành phố về một số nội dung liên quan đến danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018; liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh nguồn vốn, khả năng cân đối vốn một số dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu!

     Tuy đây là kỳ họp bất thường, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, song khối lượng công việc rất lớn và hết sức quan trọng; Thường trực HĐND thành phố đã chuẩn bị tài liệu và gửi đến các đại biểu theo đúng thời gian quy định để các vị đại biểu nghiên cứu; tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung thảo luận, tranh luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong tương lai.

     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC