PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX (2016 – 2021)

587


30-01-2018

(Do đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày)

 

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố!

     Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố!

     Thưa các vị khách mời ! 

     Thưa toàn thể cử tri thành phố.

     Hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 4. Thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các vị khách mời và toàn thể bà con cử tri thành phố lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX thành công tốt đẹp.

     Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

     Thưa toàn thể cử tri thành phố!

     Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến với những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù kinh tế - xã hội của thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng, tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một số hạn chế, bất cập đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung chỉ đạo và điều hành trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

 

 

 

     Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

     Thưa toàn thể cử tri thành phố!

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND, Qui chế hoạt động của HĐND thành phố khóa IX, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ dành thời gian vào việc thảo luận, xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu và phù hợp trong 6 tháng cuối năm 2017. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND thành phố; xem xét báo cáo kết quả các giám sát chuyên đề của HĐND và Thường trực HĐND thành phố; báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3; xem xét thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố; thảo luận, bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm năm 2017, đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện thành công tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng…và các nội dung quan trọng khác.

     Kỳ họp sẽ dành thời gian gần 02 ngày để các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận, chất vấn tại hội trường, trao đổi, bàn sâu về những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh và xây dựng chính quyền.

     Với khối lượng công việc rất lớn, trong thời gian qua Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, phối hợp chuẩn bị kỳ họp theo đúng quy định, quy trình và tiến độ đề ra. Thường trực HĐND thành phố đã tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện vật chất phục vụ kỳ họp; đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ tổ chức và điều hành tại kỳ họp, tạo thuận lợi cho đại biểu trong việc nghiên cứu, khai thác thông tin, tài liệu kỳ họp trên hệ thống mạng internet, với mục đích không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phương thức hoạt động của HĐND thành phố.

     Thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận và chất vấn; đặc biệt chú trọng kiến nghị, đề xuất những giải pháp, những định hướng lớn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017.

     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN KHÁC