PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX (2016 - 2021)

427


30-11--0001

<td width="61" style="width:45.65pt;border-top:none;border-left:none;

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />

CÁC TIN KHÁC