HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026 KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

1260

Nguyễn Thị Thảo
01-09-2021

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) để cho ý kiến về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và báo cáo một số chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay. Trang Thông tin điện tử HĐND thành phố lược trích bài phát biểu khai mạc của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố:


     Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng,

     Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

     Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

     Thưa các vị khách mời,

     Thưa toàn thể cử tri thành phố ! 

     Hôm nay, HĐND thành phố khoá X khai mạc Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri thành phố lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.  

     Thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thành phố,

     Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, thành phố chúng ta tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, từ ngày 16/8/2021 thành phố đã áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu thì yên ở đó”. Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố chúng ta đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và bước đầu kiểm soát được dịch bệnh.

     Hôm nay, tuy trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhưng do yêu cầu cấp thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch và công tác cán bộ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng:

     Thứ nhất, HĐND thành phố nghe báo cáo các chủ trương, chính sách đã được thông qua liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay (theo ủy quyền của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021).

     Thứ hai, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự, bầu 02 chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu!

     Tuy đây là kỳ họp chuyên đề, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, nhưng những vấn đề được xem xét, quyết nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND thành phố, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò của đại biểu dân cử, đoàn kết, thống nhất để đóng góp ý kiến chất lượng vào nội dung Kỳ họp; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bầu nhân sự được giới thiệu, qua đó, giúp Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ ba, kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Xin trân trọng cảm ơn !

CÁC TIN KHÁC